Ana sayfa Eğitim CCE (Combined Center of Effort) ve CLR (Center of Lateral Resistance) Kavramları

CCE (Combined Center of Effort) ve CLR (Center of Lateral Resistance) Kavramları

73

CCE ve CLR kavramları uluslararası literatürde kabul edilen kavramlar olduğu için başlığı İngilizce olarak yazmayı tercih ettim. CCE merkez güçlerin toplamı, CLR ise yanal dirençlerin toplamı olarak Türkçe’ye çevrilebilinir.

CCE, farklı CE’lerin bileşkesinden oluşur. Teknedeki her yelkenin bir CE’si (güçlerin toplamı) vardır ve bu CE yelkenin üzerindeki gücün toplandığı noktadır. Kabaca hesaplamak için yelkenin her üç kenarından sanal bir çizgi çizerek orta noktayı buluruz, bu orta nokta yelkenin CE’si dir.Aşağıdaki şekilde hem flok hem de ana yelken için iki ayrı CE olduğuna dikkat ediniz. Bu iki CE’nin birleştiği orta nokta CCE’yi oluşturur.

CLR ise, teknenin gövdesinin üzerindeki tüm yanal kuvvetleri ifade eder. Salmadan dolayı genellikle karina ve hatta salma üzerindedir. Yukarıdaki şekilde CCE ve CLR aynı hizadalar ve CLR salmanın orta noktasında. CCE ise genellikle direğin yakınlarında olur.

CCE ile CLR’nin pozisyonları dümen davranış biçimini etkiler. Dümen davranışları hakkında bilgi almak için “Well-balanced helm Weather helm ve lee helm kavramları” adlı makaleye bakınız.

Bu kavramlar teknenin dizaynı ile ilgili olsalar da, CCE kavramı yelkenlerin açıklığı ile direk orantılıdır. Eğer flok yelken kapalı gidilirse CCE = CE-A (ana yelken) olacaktır, bunun da dümen davranışına ve teknenin gidişine etkisi vardır.