Ana sayfa Denizde Güvenlik Telsiz Alfabesi (Fonetik Alfabe)

Telsiz Alfabesi (Fonetik Alfabe)

4134

Uluslararası VHF telsiz konuşma dili İngilizce olduğundan , İngilizce alfabeyi bilmek çok önemlidir. Uluslararası sularda IMO (International Maritime Organization)’nun yayınladığı fonetik alfabe geçerlidir. Ayrıca Türkiye’de de kullandığımız Türkçe fonetik alfabe de Türk Karasularında kullanılmaktadır. Aynı ulusa ait istansyonlar kendi aralarında ulusal harf kodlamalarını kullanabilirler.

Fonetik alfabenin kullanılması, gemi/tekne adı gibi kritik bilgilerin doğru anlaşılması için oldukça faydalıdır, özellikle şive farklarından dolayı oluşabilecek yanlış anlamaları da önler. Fonetik alfabe, denizcilik dışında da özellikle telefon konuşmalarında önemli bilgilerin kodlanmasında da kullanıldığından bu konuda bilgi sahibi olmak günlük hayatımızda da fayda sağlayabilir.

Örnekler:

KAPTAN ->

Uluslararası : KILO ALFA PAPA TANGO ALFA NOVEMBER

Ki lo Al fa Pa pa Tan go Al fa No vem bır (Türkçe okunuşu)

Ulusal: KAYSERİ ANKARA PAZAR TRABZON ANKARA NAZİLLİ

Alfabenin kodlanmasının dışında, rakamların da kodlanması özellikle koordinat gibi kritik rakamların da kodlanması genellikle kullanılan bir yöntemdir ve VHF operatörlerinin bilmesi gereklidir. Normal durumlarda rakamların İngilizce okunuşları kodlanır, fakat bunların anlaşılmaması durumunda, İngilizce okunuşlarının önüne bazı ekler getirilerek kodlanır. Genellikle İngilizce kodlamalar yeterli olur, fakat özellikle şive farklılıklarının büyük olduğu ülkelerde kodların bilinmesi haberleşmeyi kolaylaştırır.