Ana sayfa Eğitim Yelkenli teknelerde salma ve konfigürasyonları

Yelkenli teknelerde salma ve konfigürasyonları

5740

Salma, yelkenli teknenin en önemli parçalarından birisidir. Salmanın yapısı tekne üzerinde değişik etkilere sahiptir. Şimdi hem salma tiplerine bakalım hem de salmanın etkilerini inceleyelim.

Salma gövdeli (İng. Full keel)

Bu tip teknelerde gövdenin karinada kalan kısmını salma oluşturur. Pala, salmaya bağlıdır. Salmanın ağırlığı gövdenin alt ve iç kısmındadır. Bu tür tekneler seyirlerde daha düz gidebilirler, yanal rüzgarların ve akıntıların etkisi kısmen azdır. Bunun yanı sıra dönüş açıları daha geniştir.

Seyir amaçlı (İng. Crusing fin)

Salma gövdeliye çok benzerler fakat salma gövdeli teknelerin dezavantajları daha azdır.

Genel amaçlı (İng. General purpose)

Bu tip salmalar gövde salma ile yüzgeç tipi salma arasındadır, birbirlerinin avantajlarını ve dezavantajlarını taşırlar.

Yarış-Gezi tipi (İng. Racing-Crusing)

Bu tip salmalar yüzgeç tipi salmalar sınıfına girer. Sıkça gördüğümüz salma tipidir, özellikle küçük tip yelkenlilerde. Bu tip salmalar aynı zamanda hareketli de olabilmektedir. Hareketli salmalar, bir mekanizmayla yukarı aşağı oynayabilmekte bu sayede yelkenli sığ sularda kıyıya kadar yanaşabilmektedir. Sabit salmalı versiyonlarında salma büyük vidalar aracılığıyla gövdeye vidalanır. Vidaların kırılması salmanın kopmasına kadar çok büyük kazalara sebep olabilir, bu tip salmalardaki en büyük sorun budur.

Yüzgeç tipi salmalar, gövde tipi salmalara göre daha dar alanda dönüş yapabilirler ama yanal rüzgar ve akıntılardan etkilenmeleri biraz daha fazladır.

Yarış-Gezi tipi, torpil salmalı (İng. Racing-Crusing, bulb keel)

Yüzgeç tipi salma sınıfındadır, farklı olarak altında torpil görüntüsünde kurşundan yapılmış ağırlık vardır. Günümüz modern teknelerinde, özellikle 33 feet’den (10 metre) büyük teknelerin neredeyse hepsi bu tür salmaya sahiptir. Daha dengeli ve yan yatmaya daha dirençli olduğundan çok tercih edilir. Salmanın bağlantıları yukarıda anlatıldığı gibi vidalarla yapılır.

Özel yarış tipi (İng. Extreme racing)

Büyük açık deniz yarışlarında kullanılan salma tipidir, torpil yapısındadır ama Yarış-gezi tipine göre daha da uzundur. Daha uzun olması denge açısından daha fazla avantaj sağlar, genellikle sığ kıyılarda gezilmediğinden salmanın uzunluğu bu anlamda bir dezavantaj oluşturmaz. Salma genellikle yekpare olarak teknenin içine kadar girer ve burada tutturulur. Bu salmanın kopmaması açısından tercih edilen bir yöntemdir.