Ana sayfa Eğitim Haritaların Oluşturulması ve Merkator Projeksiyonu

Haritaların Oluşturulması ve Merkator Projeksiyonu

490

Yüzyıllardır dünyanın yuvarlak yapısını 2 boyuta taşıyabilmek için değişik projeksiyonlar kullanılmıştır. Harita projeksiyonu, 3 boyutlu yeryüzünün matematiksel transformasyon ile iki boyutlu düzlemde (haritada) temsil edilmesi işlemine denir.

Birçok projeksiyon yöntemi olmasına karşı, (Miller, Eckert IV, Molveide, Winkel, vb.) dünya haritalarında ve denizcilikte Merkator (ing. Mercator) projeksiyonu günümüzde haritalarda kabul görmüş bir yöntemdir. Bugün Türkiye’de temin edeceğiniz denizcilik haritalarının üzerinde projeksiyon olarak “Merkator” yazar.

Merkator projeksiyonu, yerküreyi “silindir” şeklinde açarak kavisleri düzeltmiş, meridyenleri de birbirlerine paralel çizgiler haline getirmiştir. Bu yöntem, yeryüzünün görüntüsünün ekvatordan uzaklaştıkça yayvanlaşmasına sebep olmuştur. Bu yüzden paraleller arasındaki mesafeler Kuzey veya Güney’e doğru ilerledikçe artar. Ekvatordan uzak bölgeler olduklarından daha büyük görünürler. Aşağıda değişik projeksiyonların bir örneğini görebilirsiniz. Merkator’un silindir projeksiyonu düz çizgiler elde etmeyi sağlıyor.

Peki, neden bu olumsuzluğa rağmen Merkator projeksiyonu kullanılıyor? Cevabı basit; çünkü Merkator projeksiyonu navigasyonun en temel sorunlarından birisini, açıları çizmeyi sağlıyor.

Denizciler, (o zamanlardan beri) dünyanın yuvarlak olduğunu kabul etmiş olsalar bile haritalar düz yüzeylere çizilmek zorundaydı. Merkator’un haritasında da düz çizgiler vardı dolayısıyla denizciler açı çizebilirler.

Merkator projeksiyonu sayesinde iki nokta arasına düz bir çizgi çizip, bu çizginin açısının ne olduğunu belirleyebilir, buna göre pusulanızı ayarlayıp, güvenli bir şekilde rotanızda gidip varacağınız noktaya ulaşabilirsiniz. Bugün teknolojinin yardımı sayesinde navigasyon cihazları ile yönümüzü buluyoruz ama navigasyon teknolojisinin olmadığı zamanlarda Merkator projeksiyonu denizciler için çok büyük bir yenilikti.