Telsiz Alfabesi (Fonetik Alfabe)

Uluslararası VHF telsiz konuşma dili İngilizce olduğundan , İngilizce alfabeyi bilmek çok önemlidir. Uluslararası sularda  IMO (International Maritime Organization)’nun yayınladığı fonetik alfabe geçerlidir. Ayrıca Türkiye’de de kullandığımız Türkçe fonetik alfabe de Türk Karasularında kullanılmaktadır. Aynı ulusa ait istansyonlar kendi aralarında ulusal harf kodlamalarını kullanabilirler.

Fonetik alfabenin kullanılması, gemi/tekne adı gibi kritik bilgilerin doğru anlaşılması için oldukça faydalıdır, özellikle şive farklarından dolayı oluşabilecek yanlış anlamaları da önler. Fonetik alfabe, denizcilik dışında da özellikle telefon konuşmalarında önemli bilgilerin kodlanmasında da kullanıldığından bu konuda bilgi sahibi olmak günlük hayatımızda da fayda sağlayabilir.

Örnek:

KAPTAN

Uluslararası :       KILO    ALFA   PAPA    TANGO      ALFA     NOVEMBER        

                                Ki lo     Al fa     Pa pa    Tan go      Al fa        No vem bır    (Türkçe okunuşu)

Ulusal:                 KAYSERİ      ANKARA      PAZAR      TRABZON      ANKARA      NAZİLLİ

 

Alfabenin kodlanmasının dışında, rakamların da kodlanması  özellikle koordinat gibi kritik rakamların da kodlanması genellikle kullanılan bir yöntemdir ve VHF operatörlerinin bilmesi gereklidir. Normal durumlarda rakamların İngilizce okunuşları kodlanır, fakat bunların anlaşılmaması durumunda, İngilizce okunuşlarının önüne bazı ekler getirilerek kodlanır. Genellikle İngilizce kodlamalar yeterli olur, fakat özellikle şive farklılıklarının büyük olduğu ülkelerde kodların bilinmesi haberleşmeyi kolaylaştırır.

 

 

 

2012-2013  © Copyright RotaDeniz. Her hakkı saklıdır.