Sözlük

Sözlükten arama yapın...
Başlar İçerir Tam sözcük
Terim Açıklama
baba

(İng. bollard) İskele veya limanlarda tekneleri bağlamak için metal veya ahşaptan yapılan, genllikle matar veya T harfine benzeyen kısa sutunlar. Tekneden atılan halatlar babalara geçirilerek tekneler sabitlenir.

balançina

(İng. topping lift) Direğin en üst noktasından bumbanın uzak köşesine doğru uzanan halat. Balançina bumbanın istenilen seviyeden aşağıya düşmesini engeller.

balançina

(İng. toppling lift) Bumbanın direğe uzak olan ucundan direğin en tepesine kadar çekilen halat. Amacı bumbanın aşağıya düşmesini engellemektir bundan dolayı yelken seyri yapılmadığı zamanlarda kullanılır. Yelken yaparken gerildiğinde yelken ayarlarını bozabilir.

Balançina olan yelkenlilerde halat tipi pupa palangası (İng. boom jack) vardır. Bazı yelkenlilerde balançina yoktur ve pupa palangası metalden destekli bir yapıdadır ve bu tür pupa palangalarına İngilizce'de "boom vang" denir.

balen

Bakınız: çıta

baş

(İng. bow) Teknenin ön kısmı.

baş

(İng. bow) Teknenin ön kısmı, ırgatın vb olduğu bölüm. Genellikle pruva ile karıştırılır, pruva teknenin başı değil önüdür, yani tekne dışındaki bir noktadır.

baş bodoslama

(İng. stem) Tekne omurgasının baş kısmını oluşturan, yekpare malzemeden yapılmış eğimli parça. 

baş halatı

(İng. bow line) Teknenin başından ileriye doğru verilen, teknenin geri gitmesini engelliyen halat. Genellikle iskeleye veya başka bir tekneye aborda olunduğunda verilir.

bayılma

(İng. heeling) Teknenin yelkenler açıkken rüzgarın etkisiyle bir yana doğru yatması. Bayılmayı düzeltmek için dümen rüzgar üstüne kırılabilinir veya ana yelken boşlanır. Bayılmanın etkisini azaltmak için teknedeki kişiler rüzgar üstüne doğru toplanırlar.

boca

Bakınız: rüzgaraltı

boca tramola

Bakınız: kavança

bofor sıkalası

(İng. beaufort scale) Rüzgar hızının tam ölçülemediği zamanlarda özellikle rüzgarın denize olan etkisini ölçebilmek adına İrlandalı Amiral Francis Beaufort tarafından 1805 yılında geliştirilmiştir. Bofor skalası 0 ila 12 arasında 13 ayrı kademeden oluşmuştur. 

Bofor skalasının denizcilikte çok önemli bir yeri vardır. Deniz taşımacılığında geminin büyüklüğüne göre belirli denize çıkma kıstasları vardır. Örneğin bazı feribotlar 8 bofor ve üzerinde bir havada denize açılamaz. Daha küçük teknelerde bu 6 bofor ve üzerinde olabilir. Bu şekilde ciddi ve anlaşılabilir bir standart oluşturulmuştur. 

borda

(İng. board) Teknenin dış tarafının su hizası üzerinde kalan kısmı.

bumba

(İng. boom) Yelkenin alt kısmının bağlandığı yatay boru, direkle yaklaşık 90 derecelik açı yapar ve yelken hangi malzemeden üretilmişse bumba da genellikle o malzemeden üretilir.

 

2012-2013  © Copyright RotaDeniz. Her hakkı saklıdır.