Sözlük

Sözlükten arama yapın...
Başlar İçerir Tam sözcük
Terim Açıklama
çapariz

(İng. foul) Denizcilikte iyi gitmeyen, kötü veya yanlış anlamında kullanılan kelime.

cenova yelkeni

(İng. genova jib) Flok yelkeni ana direğin arkasına doğru uzuyorsa bu yelkene cenova yelkeni denir. Günümüzde çoğu modern yelkenlide cenova yelken vardır. Cenova yelken, daha hızlı yol almamızı sağlar, bu ismi almasının nedeni ilk defa bir İtalyan yelkenci tarafından Italya'nın Genoa şehrindeki kış yelken yarışlarında kullanılmasıdır. Buradaki büyük başarısından dolayı bu tip floklara cenova denmiştir.

çıta

(İng. batten) Yelkenlerin üzerindeki ceplere sokulan, yelkenlerin rüzgar akışını destekleyici sert plastikten yapılmış çıtalardır.

 

demir

Bakınız: çapa

doblin almak

(İng. double up) İskeleye veya diğer tekneye verilen halatın bir halka içinden geçirildikten sonra ucunun tekrar tekneye alınarak yapılan bağlama yöntemi. Bu şekilde halatın iki ucuda teknede olur ve bağlanılan yerden ayrılmak çok kolaylaşır; iskelede veya diğer teknede kimse olmadan halatın bir ucu bırakılıp diğer ucundan çekilerek ayrılma yapılır.

dümen palası

(İng. rudder) Teknenin mavevrasını sağlayan teknenin altına yerleştirilen yeke veya dümenle kontrol edilen geniş ve uzun plaka.

flok

(İng. jib) Baş ıstıralya ile direk arasına çekilen ön yelken. Direk hizasından daha geride olan flok yelkenlere cenova yelken denir.

güngörmez yakası

(İng. leech) Yelkenin teknenin kıç tarafına bakan yakası.

ırgat

(İng. windlass) Çapayı çekmek veya indirmek için teknenin baş kısmında bulunan genellikle elektrik motoru ile çalışan düzenek.

orsalama

(İng. head up) Dümenin rüzgara doğru kırılması ile tekne ile rüzgar arasındaki açının daraltılması.

pruva

(İng. ahead) Teknenin ön tarafından ufuk çizgisine doğru uzanan alan. Çoğunlukla teknenin başı ile karıştırılır. "Pruvada gemi var" demek teknenin ön tarafına doğru olan alanda gemi var anlamına gelir.

pupa

(İng. astern) Tekenin arka kısmından ufuk cizgisine kadar olan kısmı. "Pupa yelken" teknenin tam kıç hizasından gelen rüzgarla yapılan seyirdir.

rüzgar altı

(İng. leeward) Rüzgarın tekneyi terk ederkenki kısmı. Yelkenlerin açık olduğu yön olarakda tarif edilebilinir. Örneğin rüzgar tam sancaktan geliyorsa iskele tarafı rüzgar altıdır, sancak tarafı rüzgar üstüdür. 

rüzgar üstü

(İng. windward) Rüzgarın estiği yön veya  tekneye ilk girdiği yön. Tam ters tarafı ise "rüzgar altı" dır.

su hattı

(İng. waterline) Tekne gövdesinin suyla temas ettiği çizgi.

 

2012-2013  © Copyright RotaDeniz. Her hakkı saklıdır.